Chợ nông sản
Bài giảng thuộc khóa học
Công nghệ lớp 11, Bài 1, Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ ki thuật
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
bài 2, Hình chiếu vuông góc,
Phùng Đại Nghĩa
2 lượt xem
Bài 3, Thực hành
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 4 , Mặt cắt và hình cắt
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 5 , Hình chiếu trục đo
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 6 , Thực hành biểu diễn vật thể
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 7, Hình chiếu phối cảnh
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 8 , Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 9, Bản vẽ cơ khí
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 10, Thực hành
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 11 , Bản vẽ xây dựng
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 12 , Thực hành bản vẽ xây dựng
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 13, Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 14, Ôn tập vẽ kĩ thuật
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 15, Vật liệu cơ khí
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 16, Công nghệ chế tạo phôi
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 17 , Công nghệ cắt gọt kim loại
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 18, Thực hành Lập quy trình ... tiết đơn giản trên máy
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 19 , Tự động hoá trong chế tạo cơ khí
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 20, Khái quát về động cơ đốt trong
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 21, Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 22, Thân máy và nắp máy,
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 23, Cơ cấu trục khủy thanh truyền
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 24, Cơ cấu phân phối khí,
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 25, Hệ thống bôi trơn,
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 26, Hệ thống làm mát
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 27, Hệ thống cung cấp nhiên liệu ... động cơ xăng
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 28, Hệ thống cung cấp nhiên liệu.
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 29, Hệ thống đánh lửa
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 30, Hệ thống khởi động
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 31, Thực hành Tìm hiểu cấu tạo động cơ đốt trong
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 32, Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 33, Động cơ đốt trong dùng trong ô tô
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 34, Động cơ đốt trong dùng cho xe máy
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 35 , Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 36, Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 37, Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 38, Thực hành Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Bài 39, Ôn tập phần chế tạo cơ khí và động cơ đốt trong
Phùng Đại Nghĩa
0 lượt xem
Công nghệ 11
08/04/2020 - 1085 lượt xem
Khối lớp: Lớp 11
Phân loại: Công nghệ
Giá: Miễn phí
Công nghệ 11

0 bình luận